EmisjonerAudiometri - eldreHøreapparat_tilpasning_voksne

Om audiografer og Audiografforbundet

Audiografer er spesialutdannet innen hørsel, med hovedvekt på utredning og rehabilitering. Vi er autorisert helsepersonell, bundet av helsepersonelloven.

Salg av høreapparater i 2015

Diagrammene er laget av NAV, basert på deres internstatistikk

Stats 1-4 2015.jpg