EU17

EU17, 9-10. november! I tillegg til generell informasjon kommer det bilder og korte artikler fortløpende igjennom konferansen. Se forsiden og vår helt nye YouTube-kanal! Kick off!
rethos komiteen

-Ønsker innspill fra audiografer

Høsten 2017 startet arbeidet med å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av grunnutdanningene i helse- og sosialfag.  Les mer �

EU17: Nikolai Bisgaard; The future of audiology: The sky is rising!

Bisgaard mener altså ikke at himmelen ramler i hodet på oss, men heller omvendt med 14 millioner solgte høreapparater i 2016. Les mer �
17_26

EU17: Peter D. Zeuthen; Verifikasjon og validering, veien videre.

Peter Zeuthen er temmelig rett på sak og er tydelig på hva han vil: At flere audiografer kvalitetsikrer høreapparater de tilpasser.  Se Peter på youtube! Les mer �
MM

EU17: Marte Myhrum; «Økologisk valid tale i støy»

Rikshospitalets Marte Myrhum innleder med å si at hun ønsker et godt norsk begrep for "listening effort", altså anstrengelse ved å høre.  -At en test har økologisk validitet betur at testen er mest lik virkelige siusjoner, det man opplever til daglig. Vi bruker gjerne rentone og tale i lydbokser, disse er altså ikke økologiske da de er i meget kunstig miljø. En annen typisk test er tale i støy ... Les mer �
17_22

EU17: Hegre, HLF: -Vi må dra sammen

Som en egentlig selvfølgelig del av EU17 kom HLF ved generalsekretær Anders Hegre for å prate om framtidens politiske utfordiringer. Hans hovedbudskap var at alle aktørene må dra sammen. Han dro fram Audiograforbundet, "Håvard&co", som en dyktige og aktiv aktør, men var nådesløs når det kom til andre foreninger og forbund.  Les mer �

EU17: Brian Taylor, AuD: The future of audiology: Is the sky falling down?

Brian Taylor kunne dessverre ikke komme til Norge, men gjorde deler av foredraget sitt via Skype. Taylor brukte hele sin tid til å påpeke at PSAP og høreapparater er likestilte i både kvalitet, pris og funksjonalitet. Les mer �
17_1

Kick off! EU17 er i gang ved Arne Vik

Årets tema er framtidens audiologi. Vik mener dette i hovedsak vil være med fokus på teknologien, men pekte også på tjenestetilbudet og ikke minst framtidens medisin som hovedfaktorer. Les mer �