Landsmøte og EU19

LM19 og EU19, 6.-8. november!

Folkehelsemeldinga - Gode liv i eit trygt samfunn

Med hele 22 treff på ordet "høyrsel" oppnår denne nye stortingsmeldingen samme nivå som St 8 som ble vedtatt i 1999. Vi gir deg her utdrag fra meldingen, men anbefaler å lese den i sin helhet.  Les mer �
hvert0reteller

HLF trenger deg!

Til audiografer og audiografstudenter Les mer �
HMN 5

Mulig avklaring for helprivate audiografer

Helse Midt-Norge (HMN) er midt i en prosess der de ønsker å ruste opp hørselsomsorgen. Som et ledd i dette føres en tydelig linje mot avtalespesialistene (private øre, nese, hals-leger med egne avtaler) med tanke på å få de til å ansatte egne audiografer. Dette er selvsagt forbilledlig i all den tid et tverrfaglig samarbeid er positivt for både lege, audiograf og pasient. At HMN samtidig påla de s... Les mer �
unspecified

Disputas: Peder O. Laugen Heggedal

Det virket mer som en seiersrunde enn en prøvelse når Peder O. Laugen Heggdal (nå doktor Heggdal) gjennomførte sin disputas. Forskningen hans har resultert i ikke mindre enn 6 publiserte artikler. «Dette bør være pensum for alle med interesse for audiologi», kunngjorde 2. opponent Juha Tapio Silvola fra Akershus Universitetssykehus. Les mer �

Fra NRK: Snart sliter en million nordmenn med det samme som Reidun (78)

– Det vi trenger her i landet er en stortingsmelding om hørsel. En overordnet plan for hvordan hørselsomsorgen skal ivaretas, mener leder Håvard Ottemo Paulsen i Audiografforbundet. Les mer �

Fra abcnyheter.no: Disse høreapparatene er det ingen som ser

Audiografer, blant annet Kim Fredrik Haug, styremedlem i Audiografforbundet, om tilnærmet usynlige høreapparater. Les mer �
rethos komiteen

-Ønsker innspill fra audiografer

Høsten 2017 startet arbeidet med å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av grunnutdanningene i helse- og sosialfag.  Les mer �