Landsmøte og EU19

LM19 og EU19, 6.-8. november!

audiograf.no er avviklet

http://delta.no/audiograf Les mer �
hf_logoer_forslitt

Avtalen mellom helseforetakene og NAV om formidling av høreapparat og høretekniske hjelpemidler (2009)

For å gi anledning til en dypere forståelse for hvordan høreapparatformidlingen fra myndighetens side er tenkt å se ut legger vi ut avtalen som skulle sørge for bedre rammevilkår. Allerede i 1998 vedtok Stortinget igjennom St.meld. nr. 8 (1998-99) at endring i hørselsomsorgen måtte vurderes. I 2002 kom Et helhetlig rehabiliteringstilbud til hørselshemmede, og i 2007 Å Høre og Bli Hørt - som result... Les mer �
NAV

Reserveapparater til hørselshemmede?

I mange år har den svake formuleringen i lovverket vært en værkebyll for hørselshemmede som er avhengig av sine høreapparater for å kunne gå på jobb. Dette er påpekt av både Audiografforbundet og Hørselsemmedes Landsforbund til NAV. audiograf.no fikk i dag opplyst fra NAV at "dette er noe vi har på blokka. Les mer �
konfliktberedskap og streik

Streik i sykehusene!

Meklingen i sykehusoppgjøret endte i brudd. Dermed går 18 audiografer ved tre sykehus ut i streik fra onsdag morgen. Les mer �

Folkehelsemeldinga - Gode liv i eit trygt samfunn

Med hele 22 treff på ordet "høyrsel" oppnår denne nye stortingsmeldingen samme nivå som St 8 som ble vedtatt i 1999. Vi gir deg her utdrag fra meldingen, men anbefaler å lese den i sin helhet.  Les mer �
hvert0reteller

HLF trenger deg!

Til audiografer og audiografstudenter Les mer �