EmisjonerAudiometri - eldreHøreapparat_tilpasning_voksne

Om audiografer og Norsk Audiografforbund

Audiografer er spesialutdannet innen hørselsutredning og rehabilitering. Vi er autorisert helsepersonell, bundet av helsepersonelloven.

Hørselshemmede faller mellom to stoler

Kommunene etterspør ikke veiledning, og spesialisthelsetjenesten drukner i ventelister. Løsningen er flere audiografer, sier leder i Norsk Audiografforbund. Les mer �
Audiograf pressekonf (002)

Gjennombrudd på Stortinget for audiografer og hørselshemmede!

Det er med stor glede at vi i Audiografforbundet kan meddele at vi har fått gjennomslag for vårt politiske arbeide. I dag har Høyre og FrP sendt ut et pressenotat der de går inn for at pasienter som går til audiografer skal få refusjonsrett! Dette ble lansert i dag 23.10. på en felles pressekonferanse (se bildet). Les mer �
NAF på høring

Historisk om audiografer fra Helse- og omsorgskomiteen

Komiteen mener det er behov for flere audiografer enn vi har i dag. I dag er det 270 audiografer og 700 000 hørselshemmede. Komiteen mener det er svært uheldig at pasienter risikerer å vente i over ett år for å få hjelp til sine hørselsproblemer. Les mer �