Landsmøte og EU19

LM19 og EU19, 6.-8. november!
HMN 5

Mulig avklaring for helprivate audiografer

Helse Midt-Norge (HMN) er midt i en prosess der de ønsker å ruste opp hørselsomsorgen. Som et ledd i dette føres en tydelig linje mot avtalespesialistene (private øre, nese, hals-leger med egne avtaler) med tanke på å få de til å ansatte egne audiografer. Dette er selvsagt forbilledlig i all den tid et tverrfaglig samarbeid er positivt for både lege, audiograf og pasient. At HMN samtidig påla de s... Les mer �
unspecified

Disputas: Peder O. Laugen Heggedal

Det virket mer som en seiersrunde enn en prøvelse når Peder O. Laugen Heggdal (nå doktor Heggdal) gjennomførte sin disputas. Forskningen hans har resultert i ikke mindre enn 6 publiserte artikler. «Dette bør være pensum for alle med interesse for audiologi», kunngjorde 2. opponent Juha Tapio Silvola fra Akershus Universitetssykehus. Les mer �

Fra NRK: Snart sliter en million nordmenn med det samme som Reidun (78)

– Det vi trenger her i landet er en stortingsmelding om hørsel. En overordnet plan for hvordan hørselsomsorgen skal ivaretas, mener leder Håvard Ottemo Paulsen i Audiografforbundet. Les mer �

Fra abcnyheter.no: Disse høreapparatene er det ingen som ser

Audiografer, blant annet Kim Fredrik Haug, styremedlem i Audiografforbundet, om tilnærmet usynlige høreapparater. Les mer �
rethos komiteen

-Ønsker innspill fra audiografer

Høsten 2017 startet arbeidet med å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av grunnutdanningene i helse- og sosialfag.  Les mer �

EU17: Nikolai Bisgaard; The future of audiology: The sky is rising!

Bisgaard mener altså ikke at himmelen ramler i hodet på oss, men heller omvendt med 14 millioner solgte høreapparater i 2016. Les mer �
17_26

EU17: Peter D. Zeuthen; Verifikasjon og validering, veien videre.

Peter Zeuthen er temmelig rett på sak og er tydelig på hva han vil: At flere audiografer kvalitetsikrer høreapparater de tilpasser.  Se Peter på youtube! Les mer �