EU17

EU17, 9-10. november! I tillegg til generell informasjon kommer det bilder og korte artikler fortløpende igjennom konferansen. Se forsiden og vår helt nye YouTube-kanal! Kick off!

NAS utlyser to reisestipend à 10 000 SEK

I 2016 er det mulig for våre medlemmer å søke NAS om reisestipend. 

Stipendet gis ved deltakelse i en internasjonal kongress, der man eksempelvis bidrar med en eller en muntlig presentasjon. Etter kongressen skal en reiserapport sendes inn for publisering på NAS' hjemmeside.

Søknaden sendes til leder av NAS Haakon Arnesen via e-post eller brev (se blanketten nedenfor).

Blankett: Søknad om reisestipend

Link til orginalartikkelen.