EmisjonerAudiometri - eldreHøreapparat_tilpasning_voksne

Om audiografer og Audiografforbundet

Audiografer er spesialutdannet innen hørsel, med hovedvekt på utredning og rehabilitering. Vi er autorisert helsepersonell, bundet av helsepersonelloven.

NAS utlyser to reisestipend à 10 000 SEK

I 2016 er det mulig for våre medlemmer å søke NAS om reisestipend. 

Stipendet gis ved deltakelse i en internasjonal kongress, der man eksempelvis bidrar med en eller en muntlig presentasjon. Etter kongressen skal en reiserapport sendes inn for publisering på NAS' hjemmeside.

Søknaden sendes til leder av NAS Haakon Arnesen via e-post eller brev (se blanketten nedenfor).

Blankett: Søknad om reisestipend

Link til orginalartikkelen.