Medlemshåndboka

Medlemshåndbok for Norsk Audiografforbund med vedtekter.

 

  • Medlemshåndbok (rev. 2016 med oppdatert styre)
    • Handlingsplan
    • Arbeidsinstrukser
    • Arbeidsinstuks for leder
    • Vedtekter