www.audiograf.no

Når hjernen ikke hører - APD hos barn - 24. og 25. september 2015

2015-03-20

Når hjernen ikke hører - APD hos barn - 24. og 25. september 2015

Startskuddet går i i Ålesund - Nasjonal tverrfaglig konferanse 24. og 25. september 2015!

Tema: Diagnostisering av Auditive Prosesseringsvansker hos barn - verktøyet er klart til bruk!

Hovedforeleser: Dr Wayne Wilson er en av Australias ledende forskere innen APD og har spesielt fokus på diagnostikk og intervensjon. Han har bidratt til å utarbeide nasjonale retningslinjer for APD i Australia og Sør Afrika. Dr Wilson er en anerkjent foreleser og en ressurs innen sitt felt.

KLIKK HER FOR PLAKAT MED INFORMASJON

3-5% av alle skolebarn fremstår med hørselsvansker, til tross for normal hørsel. Barna distraheres av bakgrunnsstøy, har problemer med å følge muntlige instruksjoner, har svake lytteferdigheter og misforstår ofte hva som blir sagt. Disse barna kan ha Auditive Prosesseringsvansker(APD).

Mange adferdstrekk ved APD sammenfaller med symptomer på ADHD, språkvansker, lese- og lærevansker og autismespekter forstyrrelser. God diagnostikk forutsetter en omfattende nevropsykologisk, logopedisk og hørselsmedisinsk utredning før en APD diagnose kan settes.

Gjennom ulike forskningsprosjekt har APD miljøet i Norge kommet frem til et tverrfaglig utredningsbatteri for å diagnostisere APD hos barn fra 7 års alder. Vi vil gjennom foredrag, workshops og mentorgrupper presentere et forskningsbasert tverrfaglig verktøy for utredning, diagnostikk og prinsipper for intervensjon.

Målgruppe:

Alle fagpersoner som kommer i kontakt med barn med symptomer på auditive prosesseringsvansker

(leger, audiografer, audioingeniører, psykologer, audiopedagoger, logopeder, spesialpedagoger i skole/PPT)

Sted: Scandic Parken Hotell, Ålesund

For oppdatert informasjon og påmelding – følg med her!

Åpnes for påmelding medio mai 2015.

Del på facebook Del på Facebook Del på twitter Tweet this!