www.audiograf.no

Delta

KFO ble Delta etter et enstemmig representantskaps- vedtak 20. november 2007.

Delta har ca 67.000 medlemmer i både privat og offentlig sektor, innenfor en rekke tariffområder og er tilknyttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS.

Mange av Deltas medlemmer er også medlem i en av Deltas 19 yrkesorganisasjoner. I disse organisasjonene finner du spesialister innenfor sine fagområder. De har til oppgave å ta vare på sine medlemmers yrkesfaglige interesser og utdanning.

Deltas formål:
Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som aktivt skal medvirke til å utvikle arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet. Delta forener medlemmenes individuelle ønsker og de kollektive behov.

Delta skal:
- Fremme og verne medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.
- Ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsforhold, herunder ansettelses-, avansements- og pensjonsforhold.
- Fremme medlemmenes innflytelse og medbestemmelse over egen arbeidssituasjon.
- Bidra til å skape et godt forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
- Samarbeide med andre organisasjoner, både innen- og utenlands for å fremme arbeidstakernes interesser.
 

Les mer om Delta eller meld deg inn!

NAF og Delta

For Norsk Audiografforbund er det flere gode grunner til å være i nettopp Delta. Først og fremst har de en meget oppegående politisk avdeling med bred erfaring i politisk arbeide og et godt nettverk. I 2010, med nesten hele styret skiftet ut, og i 2013 med store utskiftninger er Delta der med kontuinitet og støtte. For lederen i NAF er Delta en stor ressurs. 40 % frikjøpt gir en hverdag det ikke alltid er like lett å ta inn over seg. Arbeidsoppgavene er mange og store.

I Delta er det altså 19 yrkesorganisasjoner (YO-er). Hver av disse har sine kampsaker, være seg en forbedret utdannelse, vilkår eller lønn. NAF har igjennom sin historie løftet seg på alle disse punkter. Selv om vi per i dag har en bachleorgraf er det ikke mange årene siden situasjonen var en annen. De andre kan altså lære av våre erfaringer der. Vi på vår side kan se til for eksempel tannpleierne i NTpF som har oppnådd refusjonsrettFotterapautene har vi også mye til felles med. Begge yrkesgrupper burde helt klart hatt en større anseelse, og begge ville ha gitt betydelige samfunnsmessige besparelser om det ble opprettet offentlige stillinger eller refusjonsordninger. Om vi ser til USA har både audiografer og fotterapauter en helt annen status. Felles saker skaper fellesskap og erfaringsutveksling. 

Delta hevder seg også som en løsningsorientert organisasjon. Når helse- og omsorsminister Jonas Garh Støre la fram sine 10 bud for et bedre helsevesen var flere punkter hentet fra nettopp Delta og deres "Tenk smart". Der andre kun peker på feil og mangler går Delta foran og viser vei. Den tankegangen nyter vi godt av når vi ønsker å endre systemet til vår favør. 

Tweet this!