Landsmøte og EU19

LM19 og EU19, 6.-8. november!

Hørselstap - stress og mestring

Tidligere i år kom boka av Katharine Williams ut på Gyldendal forlag.

Med sin bakgrunn som psykologspesialist og gjennom arbeid og forskning på hørsel og psykososialt stress har Williams skrevet denne boka som sier noe om de mange konsekvensene av å ha hørselstap og samtidig noe om hva som skal til for å mestre det slik at man kan leve et godt liv – å oppleve livskvalitet. Veldig kort fortalt.

Boka får gjennom fortellinger fra hørselshemmede frem hvilken krevende jobb det er å ha svekket hørsel, og samtidig hvor vanskelig det kan være å forstå at det er det man er
rammet av. Først når forståelsen er til stede kan man erkjenne det. Deretter kommer aksept som en forutsetning for nettopp mestring. Mange vil nok kunne kjenne seg igjen i de ulike
brukerhistoriene. Bokas del II som omhandler stress og mestring gir konkrete tips til hvordan hørseltap kan mestres, noe både mennesker med hørselstap, deres nærpersoner og
fagpersoner har stor nytte av å vite noe om.

Boka får man kjøpt her: haugenbok.no.

Av: Vår Silje Mandal, Studieprogram for audiologi v/NTNU