Landsmøte og EU19

LM19 og EU19, 6.-8. november!

EU17: Marte Myhrum; «Økologisk valid tale i støy»

Rikshospitalets Marte Myrhum innleder med å si at hun ønsker et godt norsk begrep for "listening effort", altså anstrengelse ved å høre. 

-At en test har økologisk validitet betur at testen er mest lik virkelige siusjoner, det man opplever til daglig. Vi bruker gjerne rentone og tale i lydbokser, disse er altså ikke økologiske da de er i meget kunstig miljø. En annen typisk test er tale i støy der man søker en 50% forståelse i støy. Her kan man teste med og uten HA, og få en forbedret evne til å høre i støy, så lenge nivået er 0 dB eller bedre.

Fokus i foredraget er daglige kommunikasjonssituasjoner. Her testes hørsel og kogntiv energi og "listening effort". Myrholm brukte menti.com for en live spørreundersøkelse for å sjekke hvilket sn-nivå tilhørerende trror vi har til daglig. De fleste tipper 5-10 dB. I babblestøy er det ca 5 dB, slik at tester som viser 

Myhrum viste til en modell for listening effort der ulike kilder for støy er vektet inn, også individuelle evner. Forenklet sier modellen at om man reduserer input relaterte krav og øke arbeidsminnet gir man mindre efffort. Dermed vil man ha større evne til å faktisk huske det man hører. Det er også det man ønsker for pasinten, og derfor er dette en vitkig test. Om man ikke hører adekvat. kanskje har man større problemer i støy enn andre. 

Klinisk testing av ledig kognitiv kapasitet:

  • Bakgrunnsstøy har effekt i alle tester
    • Vanskeligere å huske i støy
    • Dvs vanskeligere å løse en oppgave når det er mer støy.

(Her gikk dessverre vi dessverre fri for strøm, men synes Marthe fortjener spalteplass og en plass som den i Norge med mest know-how innen tester i frittfelt.)