EU17

EU17, 9-10. november! I tillegg til generell informasjon kommer det bilder og korte artikler fortløpende igjennom konferansen. Se forsiden og vår helt nye YouTube-kanal! Kick off!

Enighet i mellom Spekter og YS/Delta.

YS/Delta har blitt enig med Spekter i de sentrale forhandlingene med helseforetakene og Loisenberg Sykehus. Det gis et generelt lønnstillegg på om lag 14 000 kroner.

- Audiografforbundet sier seg godt fornøyd med resultatet, spesielt punkt 3 lønn til ledere synes vi er spesielt gledelig da dette har vært etterlyst av våre medlemmer i ledende stillinger, sier forbundsleder Håvard Ottemo Paulsen.

Her kan du lese hele protokollen.