EmisjonerAudiometri - eldreHøreapparat_tilpasning_voksne

EU17

EU17, 9-10. november! I tillegg til generell informasjon kommer det bilder og korte artikler fortløpende igjennom konferansen. Se forsiden og vår helt nye YouTube-kanal! Kick off!

Videreutdanning for autoriserte audiografer - frist 15/4.

Arbeid og helse
Studiet kvalifiserer innen alle sektorer som arbeider med helse og livskvalitet - og til videre studier på masternivå. (Vår 2016) hist.no/arbeid-helse

Audiologi - bacheloroppgave
Oppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid på 30 studiopoeng. Arbeidsmengden er stipulert til hele 20 studieuker. hist.no/audiologibachelor

Bevegelsesvitenskap
Videreutdanning på 15 studiepoeng for deg som ønsker mer kunnskap om bevegelse. hist.no/bevegelsesvitenskap

Fordypningsemner i audiologi
Emner for deg som er autorisert audiograf eller audiopedagog som trenger fordypning innen et tema. hist.no/audiologi-fordypning