EU17

EU17, 9-10. november! I tillegg til generell informasjon kommer det bilder og korte artikler fortløpende igjennom konferansen. Se forsiden og vår helt nye YouTube-kanal! Kick off!

Styret informerer vinter 2015

Styret informerer november 2015

Vi har sikkert alle en eller helst flere ganger hatt følelsen av å virkelig bli hørt. Å bli sett etter at man med hele seg klarer å få fram et budskap om noe man virkelig tror på. Flest ganger opplever man nok dette i nære relasjoner. I familien eller blant venner. I diskusjoner eller når man rett og slett bare ikke vil ha fiskepudding til middag. Nå kan vi alle vi som i stor eller liten grad har jobbet for å fremme yrket vårt, enten det rett og slett har vært igjennom å være en dyktig audiograf eller om det har vært i en mer organisert form, kjenne på #denfølelsen. Audiografene har blitt sett. Vi ses på som en kompetent og ansvarlig yrkesgruppe som med vår kompetanse kan hjelpe hørselshemmede til å i større grad kunne delta i samfunnet. Og ikke minst: At vi bør kunne få «hjelpe folk der de bor». Dette har vært en gjennomgangstone i vårt budskap. Et budskap som uten unntak har vært rettet imot behovene som er der ute.

Faktum er at mange profesjoner i dagens helsenorge går rundt med en følelse av å ikke bli sett. Vi bør i aller største grad være ydmyke over at vi nå ser ut til å kunne gå en ny framtid i møte. Nettopp derfor er det av aller største viktighet at vi nå jobber hardere enn noen gang for å sørge for at den varslede endringen blir av varig positiv karakter. Audiografer som ønsker å inngå en direkteoppgjørsavtale med HELFO mener vi må tilfredsstille strenge krav, både til utdanning, etterutdanning og klinisk utrustning. Porten skal være trang, og kan endatil gjøres trangere den dagen vi får en master i audiologi her til lands. På denne måten vil man få en kvalitet som vil øke vår anseelse, og som vi trekke gode krefter til yrket.

Styret ser en reell fare for at om ikke endringene gjøres på rett måte, så vil vi kunne få danske eller svenske tilstander der finansieringen av høreapparatene står i fokus framfor kvaliteten på tjenestetilbudet. Det som er viktig i analysen av våre naboland er at det der skjedde flere samtidig endringer. Det er det per i dag ikke snakk om her i landet. Styret håper at styrende myndigheter ser gevinsten av dagens finansieringsordning for høreapparater og freder den en gang for alle. Og vi håper at alle kan se logikken i at legene fortsatt skal ha rekvisisjonsretten. Det faller på sin egen urimelighet å skulle fjerne pasientene fra legen. Leger og audiografer overlapper hverandre og bør være tilknyttet hverandre i størst mulig grad. Ideelt sett burde man jobber nært og tverrfaglig, men vi bor i et land med et behov for større geografisk spredning – samtidig som det ikke eksisterer noen synlige mål om flere audiografer i dagens system. Vi trenger ikke rekvisisjonsretten, det vi trenger er fornuftige samarbeid med de som innehar den slik at vi på vår side kan få hjulpet folk der de bor.

«Audiografene jubler», var overskriftene. Det er klart at vi jublet, men det markerte kun starten for en viktigste endringen innen høreapparatformidling på flere årtier. Styret vedtok 2. november 2015 å øke frikjøp av leder fra 40 til 80 %. Arbeidsmengden i 2015 har langt overgått 40 %, og for å imøtekomme utfordringene i 2016 er dette helt nødvendig. Den ekstra utgiften vil til dels finansieres igjennom økte annonseinntekter.

 

 Styret, Norsk Audiografforbund