Styret i Norsk Audiografforbund 2014-2016

Leder:
Håvard Ottemo Paulsen
Piggsoppvegen 5E
2016 Frogner
Mobiltelefon: 948 02 805 (ikke sms)
E-post: haavard(a)audiograf.no
Arbeidsgiver: Akershus Universitetssykehus

Styremedlemmer:
Jorid Løkken
jorid(a)audiograf.no
Arbeidsgiver: AudioPlus AS

Erik Harry Høydal
erik(a)audiograf.no
Arbeidsgiver: Siemens AS

Kim Fredrik Haug
kim(a)audiograf.no
Arbeidsgiver: Starkey AS

Kristin Ødegård
kristin.o(a)audiograf.no
Arbeidsgiver: Molde Sykehus 

1. vara
Camilla Mikkalsen
Arbeidsgiver: UNN (Tromsø)

2. vara
Kristin Haugnes
Arbeidsgiver: Medisan AS

3. vara
Hanne Ingeborg Berg
Arbeidsgiver: Dr. Sverre Poppe