Landsmøte og EU19

LM19 og EU19, 6.-8. november!

Streik i sykehusene!

Meklingen i sykehusoppgjøret endte i brudd. Dermed går 18 audiografer ved tre sykehus ut i streik fra onsdag morgen.

Sykehusene som rammes av streiken er Oslo Universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Sørlandet HF, St. Olavs hospital HF og Helse Bergen HF. Ved sykehusene i Arendal og Kristiansand er samtlige audiografer fra Delta tatt ut i streik.

-Dette er hvorfor vi er organiserte, for at de som står svakt ikke skal kunne overkjøres og nektes rettigheter som vi andre tar for gitt. Audiografforbundet støtter helhjertet opp om kravet om pensjon fra første krone.

Her finner dere mer informasjon:

Streik i sykehusene

Har du fått beskjed om at du er tatt ut i streik?

Generelt om konflikt og streik

Når andre på din arbeidsplass er i streik

Se delta.no for oppdatert informasjon, eventuelle spørsmål rettes til Delta Direkte (direkte@delta.no eller telefon 02125).