EmisjonerAudiometri - eldreHøreapparat_tilpasning_voksne

EU17

EU17, 9-10. november! I tillegg til generell informasjon kommer det bilder og korte artikler fortløpende igjennom konferansen. Se forsiden og vår helt nye YouTube-kanal! Kick off!

Sted og dato for EU-15 er spikret!

Velkommen til EU-15!

Hold av datoene 17-18 september

Vi prøver ut nye fine lokaler på Rica Hell!

Foreløpig jobbes det med program, mer informasjon kommer senere. Har du gode innspill og idéer til tema eller forelesere, kom med forslag så snart som mulig til:

olav.kvaloy@sintef.no
vjakobsen@hotmail.com
kristin.flote@siv.no
marit.pederser@stolav.no
marte.uggen@gmail.com
kristin.lindtvedt@vestreviken.no