Skjema for klage på ørepropper

Det er laget et skjema som kan brukes dersom det skulle være behov for å klage på ørepropper.

Det skal sendes inn ett eksemplar per propp. Dersom man klager på begge proppene til en bruker, skal det sendes inn to eksemplar av avviksskjemaet.

Under merknader kan du skrive hvorfor det evt ikke bestilles ny propp. Det kan for eksempel være en bruker som beholder proppen på tross av at den ikke er god eller ikke tilsvarer bestillingen. Følgene kan også nevnes, f.eks. om ny time må settes opp, klager osv.

Klagen sendes til produsenten som har innrapporteringsrutiner til NAV.

Skjemaet kan lastes ned her.

NAF ønsker gjerne å få en kopi for å kunne ha en viss oversikt over klagene. Disse bør anonymiseres. NAF ønsker kun å registrere antall klager.

Kopien til oss kan enten sendes pr post til:

Håvard Ottemo Paulsen

Piggsoppveien 5E

2016 Frogner

eller pr mail til haavard@audiograf.no