EU17

EU17, 9-10. november! I tillegg til generell informasjon kommer det bilder og korte artikler fortløpende igjennom konferansen. Se forsiden og vår helt nye YouTube-kanal! Kick off!

Programmet for EU17

EU-17, program

 

Torsdag 9.november:

09:00-09:30:     Registrering

09:30-09:45:     Velkommen

09:45-10:00:     Arne Vik, NTNU: Innledning til «Framtidens audiologi»

10:00-11:00:     Brian Taylor, AuD: The future of audiology: Is the sky falling down?

11:00-11:30:     PAUSE. Kaffe og utstillingsbesøk

11:30-12:30:     Brian Taylor fortsetter

12:30-13:00:     Innlegg fra HLF og DeafAid

13:00-14:30:     PAUSE. Lunsj og utstillingsbesøk

14:30-15:30:     Parallelle sesjoner, se eget oppsett

15:30-16:00:     PAUSE. Kaffe og utstillingsbesøk

16:00-17:00:     Parallelle sesjoner fortsetter

17:00-19:00       FRI. Mulighet for årsmøter og annen møteaktivitet.

19:00:                Aperitiff

19:30:                Festmiddag 

Parallelle sesjoner, torsdag 9.november: 

 

NAF/NAF

NTAF

14:30

Olav Kvaløy : Årsaken til tinnitus

 «Benforankret høreapparat»

15:00

Guri Engernes Nielsen: Når hørselspasienter møter til behandling på Skype

Marte Myhrum: «Økologisk valid tale i støy»

15:30-16:00

Pause, utstilling og kaffe

16:00

Peter D. Zeuthen: Verifikasjon og validering, veien videre. Hvor er vi i dag, og i hvilken retning ønsker vi som faggruppe 
å utvikle oss i fremtiden.

Ralf Greisiger: «Målinger på CI»

16:30

Peter D. Zeuthen: Et kvalifisert utgangspunkt. Verdien i å bruke target matching når du tilpasser høreapparater (IG måling).

Ralf Greisiger: «Tinnitus…»

 

Fredag 10.november:

08:30-09:30:     Gitte Keidser, PhD, NAL, på Skype: Self Fitting Hearing Aids

09:30-10:00:     PAUSE. Kaffe og utstillingsbesøk

10:00-11:00:     Nikolai Bisgaard, VP External Relations, GN Hearing: The future of 
                         audiology: The sky is rising!

11:00-12:00:     PAUSE. Lunsj og utstillingsbesøk

12:00-13:00:     Innlegg fra norske miljøer

13:00-13:30:     PAUSE. Kaffe og utstillingsbesøk

13:30-14:00:     Peter Nordkvist, Managing Director, PhD, Forskningsinstitutet
                         Hörselbron, Stockholm: Vad är viktigast vid rehabilitering med
                         hörapparat- Valet av hörapparat eller valet av klinik?

14:00-15:30:     Allmøte om framtiden innen audiologifaget, 
                         med deltakere fra fagmiljøene

15:30:               Avslutning og oppsummering