ØNH-lege Valle, Haugesund

Vikariat ledig i 60 % stilling fra 15.8.17 til med mulighet for forlengelse/utvidelse. Må beherske norsk skriftlig og skandianvisk muntlig. Praksisen har per i dag 2 audiografer. 

Kontakt Gard Helsehus, Nygårdsvegen 6, 5507 Haugesund.