EU17

EU17, 9-10. november! I tillegg til generell informasjon kommer det bilder og korte artikler fortløpende igjennom konferansen. Se forsiden og vår helt nye YouTube-kanal! Kick off!

Nye runder på Stortinget

Stortinget 13[1].12.13_500x281.jpg

Fra venstre: Tone Trøen, Håvard Ottemo Paulsen, Erik Harry Høydal, Are Helseth.

Norsk Audiografforbund ved leder Håvard Ottemo Paulsen og styremedlem Erik Harry Høydal møtte fredag 13.12.13 stortingspolitikerne Tone Trøen(H) og Are Helseth(Ap). Det vi ser på som dagens og ikke minst framtidens utfordringer innen hørsel ble presentert. Begge politikerne var velkjent med problemstillingen, og spesielt etter oppslaget i VG 12.12.13 hersket det liten tvil om at systemet bør revideres.

Dette første møtet med Trøen ble brukt til å redegjøre for de utfordringer vi mener er knyttet til det voksende antallet hørselshemmede, og audiografens unike rolle ble satt i fokus. Møtet var meget positivt, og vi vil i tiden framover jobbe med flere mulige løsninger på audiograf-mangelen som vil legges fram i kommende møter.