EU17

EU17, 9-10. november! I tillegg til generell informasjon kommer det bilder og korte artikler fortløpende igjennom konferansen. Se forsiden og vår helt nye YouTube-kanal! Kick off!

NAF på Tinget!

20121025_162105
Fra venstre: Espen Andreassen, Hanne Nergaard, Håvard Ottemo Paulsen, Sonja Mandt, Are Helseth, Marit Sæter.

 

Styret sammen med Mona Johansen fra Delta, hadde den 25.okt. møte med Are Helseth og Sonja Mandt som sitter i Arbeiderpartiets helse og omsorgsfraksjon. Dette var et konstruktivt og nyttig møte for alle parter. Vi fikk god tid til å presentere NAF og momenter som vi mener et viktige med tanke på utformingen av den fremtidige hørselsomsorgen. En desentralisering av audiografrollen sto sentralt og det samme gjorde de refusjonsordninger som må til for at dette skal kunne fungere. At dette vil være et langt lerret å bleke er en kjent sak, og ble også nevnt. Vi vil også etter hvert kontakte KS (Kommunesektorens organisasjon) med tanke på hvordan våre forslag kan implementeres i kommunehverdagen. Mandt og Helseth ønsket også et nytt møte med oss samt representanter fra stortingets arbeids og sosialkomité etter at vi har fått litt mer fakta på plass.
 
Styret anser møtet som en suksess. Det å bli møtt med forståelse og sympati for saker NAF har sloss for i årevis gir motivasjon. Spesielt det at Helseth og Mandt tegnet en slags framtidsplan lover bra. Johansen fra Delta bidro med sin tyngde og erfaring og uttalte at dette var en av de mest postivte møtene hun har deltatt på.