EU17

EU17, 9-10. november! I tillegg til generell informasjon kommer det bilder og korte artikler fortløpende igjennom konferansen. Se forsiden og vår helt nye YouTube-kanal! Kick off!

Landsmøte og arbeidsseminar 2016

Velkommen til arbeidsseminar og

landsmøte: LM16!

påmelding.png

Vi vil med dette invitere alle med formell audiologisk kompetanse til delta på vårt arbeidsseminar. Som det fremgår av programmet 
vil store deler av første dag gå med til vårt landsmøte. Der er det kun medlemmer av Norsk Audiografforbund som kan melde seg på,
i tillegg til spesielt inviterte gjester. Se ellers våre vedtekter.

Vi ser spesielt fram til å gjennomføre arbeidsseminaret. Olav Kvaløy(Sintef), Arne Vik(NTNU), Jon Øygaarden(NTNU), Steinar Birkeland (HLF), Terje Elvedal (NAV) og Georg Træland (Sykehuset Arendal) er noen av navnene som skal bidra til å gjøre dette til lærerike dager. Viktigst er likevel deltakernes egen kompetanse som vi håper vil komme til synlighet i form av gode diskusjoner og erfaringsutveksling.

Med hele tre år imellom hvert landsmøte er det flere av dere som ikke har deltatt tidligere. Selve landsmøtet er en meget formell prosess der det kun er mulig å diskutere de saker som i forkant er innmeldt. At det i år blir et arbeidsseminar er på bakgrunn av tidligere års evaluering der flere har gitt uttrykk for at det er vanskelig å påvirke. Igjennom arbeidsgruppene mener vi å gi alle deltakere en mulighet til å engasjere seg både faglig og fagpolitisk. Som dere vil se av påmeldingen kan man velge maks 5 grupper 
i rangert rekkefølge. Vi vil gjøre vårt ytterste for å imøtekomme alles ønsker.

Etter en uformell runde blant medlemmer og leverandørene falt valget i år på Oslo, og Blu Radisson Hotell Alna. Hotellet ligger 400 meter unna Trosterud t-banestasjon. Om man reiser via Oslo Lufthavn Gardermoen er ifølge hotellet flybussen til Trosterud fraplattform 11 beste alternativ. Spørsmål sendes til post@audiograf.no.

Vel møtt!