EU17

EU17, 9-10. november! I tillegg til generell informasjon kommer det bilder og korte artikler fortløpende igjennom konferansen. Se forsiden og vår helt nye YouTube-kanal! Kick off!

Kliniske fordypningsemner i audiologi – 10 studiepoeng

I siste nummer av audiografen skrev vi:
…Videreutdanningen, vil bli utlyst gjennom HiSTs etter- og videreutdanningssystem, hist.no. Linken er ennå ikke helt klar, men følg med på www.audiograf.no

 

Siste:

Utlysingen er dessverre ennå ikke klar, men linken til emnene er denne: https://www.emweb.no/hist/node/6639

Interesserte bes ta kontakt med arne.vik@hist.no Mob.922 03 614 snarest. Søknadsfristen er 1. juni