EU17

EU17, 9-10. november! I tillegg til generell informasjon kommer det bilder og korte artikler fortløpende igjennom konferansen. Se forsiden og vår helt nye YouTube-kanal! Kick off!

Kick off! EU17 er i gang ved Arne Vik

Arne Vik sto for åpningen av EU17, vårt toårige etterudanningskurs.

Årets tema er framtidens audiologi. Vik mener dette i hovedsak vil være med fokus på teknologien, men pekte også på tjenestetilbudet og ikke minst framtidens medisin som hovedfaktorer.

Det er ingen tvil om at den audiologiske verden er i stor utvikling. Det store fra USA er PSAP, eller rettere sagt utvikngen og satsingen på disse. Dette er personlige lydforsterkere som er kjøpt over disk eller via postordre og ofte styrt via APP. Det vises til studier som viser at de beste av disse langt overgår det vi tradisjonelt sett ser på som høreapparater. Høreapparater forsterker selvsagt også lyd, men er godkjent til medisinsk bruk og kan dermed ikke gis ut over disk, men heller av autorisert helsepersonell som audiografer. 

Vik hadde fokus på audiografene som ryggraden i norsk audiologi, eller med hans egne ord; de er som poteten, de kan brukes til alt. Audiografene er utdannet innen alle aspekter av hørsel, men unntak av kirurgi. Vik pekte videre på pasientens behov for å få hjelp der de bor og hvordan hørselsomsorgen startet med å gi tilbud de de som er verst rammet, mens vi nå ser at teknolgien kan hjelpe alle, også de med små hørselstap. 

Vi er spent på forsettelsen og aner at ser fram til en spennende konfreranse!