www.audiograf.no

#passpåøra

-Syvdobling av hørselsap hos unge

 

En film om konsekvensene

 

En generasjon av hørselsskadde?

 

Om hørsel

 

Tweet this!