www.audiograf.no

Gjennombrudd på Stortinget for audiografer og hørselshemmede!

2015-10-23

Det er med stor glede at vi i Audiografforbundet kan meddele at vi har fått gjennomslag for vårt politiske arbeide. I dag har Høyre og FrP sendt ut et pressenotat der de går inn for at pasienter som går til audiografer skal få refusjonsrett! Dette ble lansert i dag 23.10. på en felles pressekonferanse (se bildet).

Audiograf pressekonf (002)
Fra venstre: Erik Høydal, Håvard Paulsen, Tone Trøen, Kari Kjos

 

- I dag kan personer med hørselsproblemer oppleve en ventetid på inntil ett år før de hjelp for sine hørselsproblemer. Ved å gi pasienter refusjonsrett ved oppfølging hos audiograf, kan flere henvises direkte til audiograf uten å måtte innom en spesialist. Dette er en forenkling for pasientene, det får ned ventetidene og skaper større livskvalitet for mennesker med hørselsproblemer, sier helsepolitisk talsperson Tone W. Trøen (H)

Dette forslaget går nå til regjeringen for behandling. Med den samlede støtten fra Høyre og FrP er Audiografforbundet håpefulle om at dette vil gå igjennom.

- Fremskrittspartiet gikk til valg på «Forenkling-Forbedring og Fornying». Samtidig har vi alltid vært opptatt av enkeltmennesket. Det er derfor helt naturlig for oss å hele tiden jobbe for å finne de nye og gode løsningene, til beste for de som trenger det. Vi har avdekket flere eksempler på at systemet står i veien for gode pasientforløp og disse plukker vi nå en for en, sier Kari Kjønaas Kjos, leder av Stortingets helse- og omsorgskomite.

Innstillingen er som følger:

"Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet viser til at i følge Hørselshemmede Landsforbund vil en million nordmenn ha store utfordringer med hørselen i 2020. Manglende hørsel kan føre til ensomhet og isolasjon, samtidig som redusert hørsel kan føre til en dårligere tilknytning til utdanning og arbeidsliv. Det fremgår av primærhelsemeldingen at personer med hørselstap er en stor pasientgruppe med rehabiliteringsbehov. Høyre og FrP viser videre til at i Stortingets behandling av Meld. St. 19 (2014–2015) Folkehelsemeldingen, skrev en samlet komite at det er svært uheldig at pasienter risikerer å vente i over ett år for å få hjelp til sine hørselsproblemer, og at det er viktig å finne gode tiltak for å redusere ventelistene innen hørselsomsorgen. I dag er det slik at hørselshemmede som har behov for justering av høreapparat, settes på venteliste i spesialisthelsetjenesten før de henvises videre til oppfølging hos audiograf. Høyre og FrP mener at det er uheldig at mange pasienter som ikke har behov for ytterligere utredning sendes innom spesialisthelsetjenesten, i stedet for å sendes direkte til oppfølging hos audiograf.  Dette medfører økte ventetider og er en unødvendig flaskehals i helsetjenesten. En mulig løsning, kan være at førstegangsutredning for hørsel går fra fastlege til ØNH-lege, som ved behov henviser til audiograf for tilpasning og oppfølging av høreapparat. Tidligere utredede pasienter henvises direkte fra fastlege til audiograf, og ved behov for nye høreapparater vil fastlegen kunne henvise til spesialist for ny utredning. Høyre og FrP mener regjeringen bør vurdere regelverket, slik at pasienter kan få refundert sine utgifter for tilpasning og justering av høreapparat hos audiograf."

 

 

Del på facebook Del på Facebook Del på twitter Tweet this!