www.audiograf.no

Friske prosjektmidler til rehabilitering, forskning og forebygging

2013-02-04

 

Velkommen til å søke HLF om friske prosjektmidler vinteren/våren 2013 gjennomExtraStiftelsen som årlig fordeler ca. 220 millioner kroner til prosjekter.

Det er mulig å søke om støtte til audiologiske prosjekter med fokus på rehabilitering, forskning og forebygging. Det kan typisk dreie seg om satsing på helsepedagogikk, metodeutvikling og –utprøving, kartlegginger, dr-gradsarbeid samt utvikling og gjennomføring av fagkonferanser.
 
Slikt innrettet prosjektarbeid hever kompetansen og bidrar til å virkeliggjøre virksomhetens strategiske mål.
 
Prosjekteksempler med dokumentasjon er lagt ut på våre prosjekthjemmesider: 
www.hlf.no/prosjekthjemmesider
 
HLF tilbyr prosjektfaglig veiledning. Kontaktperson er Fagsjef Prosjekt Steinar Birkeland, som nås på birkeland@hlf.no og 22 63 99 17.
 
Informasjon om frister finnes på våre prosjektsider: www.hlf.no/prosjekter.
 
Hovedlogo_eng_uten_slagord

 

Del på facebook Del på Facebook Del på twitter Tweet this!