EU17

EU17, 9-10. november! I tillegg til generell informasjon kommer det bilder og korte artikler fortløpende igjennom konferansen. Se forsiden og vår helt nye YouTube-kanal! Kick off!

Kurs: Hørselsscreening

Statped Møller Kompetansesenter arrangerer kurs på Clarion Hotel Oslo Airport 13. og 14. september.

Hørselsscreening av nyfødte – er det nok for en god start?

Hva skjer når barnet ikke passerer hørselsscreeningen?
Hvordan oppleves oppfølgingen?
Hvem bestemmer hva som er rett for den enkelte familie?

Program                                                                Mer info