www.audiograf.no

Diverse forskrifter og rundskriv ang høreapparat og rehabilitering

2009-09-10

Forskrift om stønad til høreapparat og tinnitusmaskerer

Krav til kvalifikasjoner, regler for undersøkelse, krav til utstyr, lokaler mv. og om faglig medvirkning ved undersøkelse av hørselshemmede, avtrykk av øregang og tilpasning av høreapparat

Høreapparat og tinnitusmaskerer

Tilpasningskurs for døve og sterkt tunghørte og deres pårørende

Forskrift om stønad til tolkehjelp for hørselshemmede

Logoped/Audiopedagog

Forskrift om hjelpemiddelsentralenes virksomhet og ansvar 

Del på facebook Del på Facebook Del på twitter Tweet this!