EU17

EU17, 9-10. november! I tillegg til generell informasjon kommer det bilder og korte artikler fortløpende igjennom konferansen. Se forsiden og vår helt nye YouTube-kanal! Kick off!

Oppdaterte takster for spesialisthelsetjenesten

Takstforeskriften er endret fra og med 1. juli 2014. Under følger et utdrag. 

Klikk her for å få en fullstendig oversikt.

takster_01.07.2014.jpg

Kilde: lovdata.no