EmisjonerAudiometri - eldreHøreapparat_tilpasning_voksne

Om audiografer og Audiografforbundet

Audiografer er spesialutdannet innen hørsel, med hovedvekt på utredning og rehabilitering. Vi er autorisert helsepersonell, bundet av helsepersonelloven.

Hørselshemmede faller mellom to stoler

Kommunene etterspør ikke veiledning, og spesialisthelsetjenesten drukner i ventelister. Løsningen er flere audiografer, sier leder i Norsk Audiografforbund.

– Når antallet nye høreapparater øker og antallet audiografer står stille vet vi at det kuttes ytterligere i oppfølging. Og uten oppfølging puttes høreapparatene i skuffen. Det er på tide å investere i mennesker i tillegg til hjelpemidler. Audiografenes kompetanse må få komme folk til nytte, sier

Arbeids- og omsorgsdepartementet varsler om stigning i både eldre og yngre mennesker med hørselstap. I statsbudsjettet står det at spesialisthelsetjenesten har ansvaret for utredning og behandling, mens kommunene skal ta ansvar innen rehabilitering – der spesialisthelsetjenesten har et veiledningsansvar.

-– Denne inndelingen gir ikke hørselshemmede hjelpen de trenger. Vi venter på regjeringens oppfølging av kommentarene til primærhelsetjenestemeldingen. I kommentarene der står det at ferdig utrede pasienter skal kunne henvises direkte til audiograf. At audiografene kan tilby sin kompetanse i egne klinikker. Riktig satt i kraft vil dette også føre til et kompetanseløft i kommunene. Vi har visse forhåpninger til statsbudsjettet i 2018, forteller Paulsen.