EU17

EU17, 9-10. november! I tillegg til generell informasjon kommer det bilder og korte artikler fortløpende igjennom konferansen. Se forsiden og vår helt nye YouTube-kanal! Kick off!

Hørselshemmede faller mellom to stoler

Kommunene etterspør ikke veiledning, og spesialisthelsetjenesten drukner i ventelister. Løsningen er flere audiografer, sier leder i Norsk Audiografforbund.

– Når antallet nye høreapparater øker og antallet audiografer står stille vet vi at det kuttes ytterligere i oppfølging. Og uten oppfølging puttes høreapparatene i skuffen. Det er på tide å investere i mennesker i tillegg til hjelpemidler. Audiografenes kompetanse må få komme folk til nytte, sier

Arbeids- og omsorgsdepartementet varsler om stigning i både eldre og yngre mennesker med hørselstap. I statsbudsjettet står det at spesialisthelsetjenesten har ansvaret for utredning og behandling, mens kommunene skal ta ansvar innen rehabilitering – der spesialisthelsetjenesten har et veiledningsansvar.

-– Denne inndelingen gir ikke hørselshemmede hjelpen de trenger. Vi venter på regjeringens oppfølging av kommentarene til primærhelsetjenestemeldingen. I kommentarene der står det at ferdig utrede pasienter skal kunne henvises direkte til audiograf. At audiografene kan tilby sin kompetanse i egne klinikker. Riktig satt i kraft vil dette også føre til et kompetanseløft i kommunene. Vi har visse forhåpninger til statsbudsjettet i 2018, forteller Paulsen.