EU17

EU17, 9-10. november! I tillegg til generell informasjon kommer det bilder og korte artikler fortløpende igjennom konferansen. Se forsiden og vår helt nye YouTube-kanal! Kick off!

Foredrag fra den faglige delen på Landsmøtet

Her legges foredragene ut fortløpende.

"Status i arbeidet med tinnitus i Norge" av Haakon Arnesen.

"Endringer i tinnitusplager over tid" av Eline Lello og Unn Siri Olsen.

"Modell for samhandling og hørselsomsorg" av Ingrid Nordal Kristoffersen.