Forebygg demens - unngå ensomhet

Bruk audiografene!

Forebygg demens – unngå ensomhet

Bruk audiografene

Norge i dag: Over et års venteliste, rundt 300 kliniske audiografer i spesialist-helsetjenesten. En varslet krise uten plan for framtiden hvor hørsel neglisjeres i alle helsemeldinger. I 2020 vil det være 1 000 000 hørelshemmede.

Gode grunner til å satse på audiografene:

 • De med store hørselstap har fem ganger større risk for å utvikle demens (Lin 2012)
 • Eldre med nedsatt hørsel opplever oftere sosial isolasjon og redusert mental helse (Shield 2006)
 • Eldre med nedsatt hørsel har to og en halv gang større risk for depresjon (Matthews 2013) og ønsker alvorlig depresjon (Davies 2011)
 • Hørselshemmede med høreapparater har ikke høyere risk for demens (Amieva et al 2015)
 • Bruk av høreapparater reduserer antallet sykebesøk og innleggelser. HA gir besparelser i helsevesenet og kan kan bremse den globale økningen av demens (Mahmoudi et al 2018 JEMA)
 • De med hørselstap er oftere arbeidsledig eller i jobb der de er overkvalifisert (eg Kochkin 2015)
 • Produksjonstapet pga ubehandlede hørselstap i aldersgruppen 50-64 år var i Danmark på 2,7 milliarder (Uhørt 2006)

 

Franske myndigheter har funnet at høreapparater sparer penger (Kervasdoue og Harmann 2017):

 • Allerede etter 12 uker viser bruk over 5 timer daglig bedre mental helse
 • Igjen: Ikke-brukere viser langt raskere kognitiv svikt enn brukere av høreapparater
 • Indirekte pasientkostnader synker
 • Stort besparelsespotensiale ved bruk av høreapparater
 • «Return of investment» ratio: 10,44 (€1 brukt = €10 spart)

Ørene dine gjør deg i stand til å fungere sosialt i hverdagen. Ved nedsatt hørsel øker avstanden til de rundt deg og man blir lett ensom. Med høreapparater forebygger du demens og kognitiv svikt. Et ubehandlet hørselstap fører til en større belastning på hjernen. De fleste er engstelige for at sinnet skal svikte før kroppen. Høreapparater i kombinasjon med god oppfølging vil bremse demens og forhindre kognitiv svikt.

Som autorisert helsepersonell er det kun audiografer kan som kan tilpasse høreapparater. I tillegg kan vi diagnostikk, veiledning og ikke minst forebygging.

Norge trenger langt flere audiografer