Landsmøte og EU19

LM19 og EU19, 6.-8. november!

EU17: Peter D. Zeuthen; Verifikasjon og validering, veien videre.

Peter Zeuthen er temmelig rett på sak og er tydelig på hva han vil: At flere audiografer kvalitetsikrer høreapparater de tilpasser. 

Se Peter på youtube!

Høreapparater skal løse problemer, ikke skape flere (Paul Stai, 2015)

Zeuthen tok for seg audiografenes forutsetninger. Ved vanlig innkjøp gjøre forbrukerne reasearch, og nå ser vi mer og mer at audiografene blir veiet og kommentert. Han dro parallell til optikere der briller kan koste 6000,- og de lett kan vise til at man ser bedre. Det samme bør gjelde for høreapparater, som privat vil kunne koste cirka 12.000,-. Men hvordan kan man her sikre en nytteeffekt? Det har vi muligheten til via REM, frittfeltsmålinger eller spørreskjema. Han viste videre til Marketrak VIII som viser at verifisering gir både fornøyde bruker, men også færre gjenbesøk, noe som selvsagt frigir ressurser. I 2020 har vi 74000 hørselshemmede med et behandlingsbehov, i 2040 cirka 650.000. 

Det ble bruke ca 400.000.000,- på høreapparater i 2016. Zeuthen mener audiografene via verifisering  i større grad kan rettigferdiggjøre denne summen. Validering vil sikre best mulig nytteeffekt uansett geografisk tilhøringhet. Han sier videre at det er positiv endring på gang, og drar fram audiograf Ole Chr Røvang ved Bærum ØNH. En som satt med en godfølelse av at han gjorde en god jobb. Når han så tok i bruk IG/PMM ble han skremt over sine erfaringer og kommer aldri igjen tilpasse uten. Det gir flere fornøyde brukere, samidig som han via dette verktøyet erfarer hva han faktisk gjør. 

Synspunkter fra salen gikk på at det var vrient å vite hvordan gjøre IG med tanke på ulike rationaler. At man får mer kontroll ved å gjøre IG, samt en etterlysning på mer fokus rundt korrekt utførelse. At det også her er solide feilkilder.

Zeuthens 6 fordeler ved å gjøre IG:

  • Dokumentasjon for nytteeffekt
  • Faglig utvikling
  • Problemløsning/feilsøking
  • Lettere veiledning, rådgivning og motivasjon
  • Redusere ventelister
  • Gjøre hverdagen lettere

Peter har gjennomført en spørreundersøkelse som vi antar Audiografen vil ta for seg.

17_26_500x333.jpg