Landsmøte og EU19

LM19 og EU19, 6.-8. november!

EU17: Nikolai Bisgaard; The future of audiology: The sky is rising!

Bisgaard mener altså ikke at himmelen ramler i hodet på oss, men heller omvendt med 14 millioner solgte høreapparater i 2016.

Bakgrunnen for at det på verdensbasis ble solgt 14 millioner høreapparater i 2016 mot 10 millioner i 2009 finnes det svar på i EuroTrec. Prevalensen er, i følge EuroTec, den samme og noen flere venner seg lettere til høreapparatene. Tilkobling til telefon er en av de tingene som der det meldes om stor forbedring. Det som monner er at stadig flere får to høreapparater. Uheldigvis fikk, eller kanskje rettere sagt kjøpte, mange kun fikk et høreapparat mens dette nå er i bedring. EutoTrak også at de med to høreapparater er signifikant mer fornøyd med høreapparatene enn det med kun det ene. De bruker også sine høreapparater mer. Som enda en faktor som forklarer det økende salget er at folk oftere oppgraderer sine høreapparater. 

Blant de som ikke bruker sine høreapparater er skam over å bruke de den viktigste rapporterte årsaken. Det er også slik at de ikke liker designet. Det ka spekuleres i at de ønsker seg usynlige høreapparater for å unngå skammen. Når det videre rapporteres at de som faktisk bruker sine høreapparater i mindre grad er utmattet enn ikke-brukerne viser dette hvor viktig det pedagogsike er rundt det å motivere ikke-brukere.

Bisgaards konklusjoner:

  • Antallet hørselshemmede er stabilt (merk at dette er selvrapporterte data, forskning viser noe annet.)
  • Tilvenningen til høreapparater går noe lettere
  • Bilateral tilpasning i stor økning
    • Disse er langt mer fornøyd og bruker sine apparater mye mer
  • Høreapparater har stor verdi på jobb

Drøye 40% av norske høreapparatbruker er happy. og det samme tallet er rappotert på bilaterale tilpasninger. audiograf.no tilllater seg å sette spørsmålstegn ved at kun noe over 40% av høreapparatbrukerne får ensidig tilpassede høreapparater.

Utfordringer i framtiden er som kjent eldrebølgen. Tallene er enorme. Høreapparater gjør at eldre blir mer selvstendige, noe som trengs når man i Danmark har regnet seg fram til at dagens unge må jobbe til de er 75 år for at samfunnet skal kunne holde seg flytende. Framtidens eldre mennesker antas å være langt mer bevisst på helse og det tjenestetilbudet de får. Dermed anser Bisgaard at alle yrker innen hørsels(re)habilitering er trygge også i framtiden. Det sikres av et enormt antall med hørselshemmede. Men vi må bli mer brukerfokusert, mer verfisering, mindre diagnoserettet med større grad av skreddersydde løsninger og oppfølging. Teknologisk sett ba Bisgaard om at telemedisin og trådløse løsninger i langt større grad tas i bruk i framtiden.