Landsmøte og EU19

LM19 og EU19, 6.-8. november!

EU17: Brian Taylor, AuD: The future of audiology: Is the sky falling down?

Framtidens audiologi - får vi himmelen i hodet?

Brian Taylor kunne dessverre ikke komme til Norge, men gjorde deler av foredraget sitt via Skype. Taylor brukte hele sin tid til å påpeke at PSAP og høreapparater er likestilte i både kvalitet, pris og funksjonalitet.

audiograf.no tar forbehold om disse korte artikelene skrives fortløpende ila EU17 og kan inneholde både skrivefeil og andre kosemetiske småfeil.

Man kan spørre seg om viktigheten rundt hva, hvor ifra eller med hvilket navn hørselshemmede i framtiden skal høre bedre med. Brian Taylor mener, basert på forskning, at gode PSAP langt overgår billige høreapparater. PSAP er da hørselshjelpemidler man kjøper selv, mens høreapparater tilpasses profesjonelt som medisinske hjelpemiddel. Sistnenvnte vil ikke mannen i gata få verktøy til å justere selv, mens sjøltilpasninger er selve produktideen bak PSAP. 

Det er ingen tvil om at Taylor har et godt poeng. Unge eldre, meget eldre og de som sitter på gjerdet er grupper som godt kan nytte godt ac PSAPs. Om man greit og billig kan løse sine utfordringer innen hørsel uten å måtte via fastlege og spesialist til en audiograf

Intervensjon, eller rettere sagt ambulering, er også noe Taylor løfter fram som noe det bør satser mer på. Han trakk fram prosjekter i USA der man ved hjelp av telemedisin har gjort hørselstesting for deretter å sende de en PSAP. 90% av disse, i følge Taylor, melder i etterkant om en forbedret livskvalitet. Dette gjøres for pasienter som av andre grunner er innom sykehuset. Det gjøres audiometri ved mistanke om nedsatt hørsel, og de får en PSAP der og da eller de ettersendes via posten. Ved "akutt tilpasning av PSAP" kan de få med seg disse om de velger å betale $200. Taylor mener det intressangte er at fokus er på mer enn høreapparatar, men forbedret kommunikasjon i et situasjon der det er akutt behov for å kunne føre en normal samtale. Dette er noe man lett kan se for seg behovet for i et hvert akuttmottak. 

På spørsmål rundt hvorvidt ikke høreapparater ikke er mer enn forsterkning, som den omtalte forskingen fokuserte på, men også komfort, svarte Taylor at PSAP er mer eller mindre komfortable, men at de ikke er ment for hovedgruppen av hørselshemmede. 

Audiograf Sadaf påpekte at hun selger både høreapparater og PSAP i samme butikk, og at visse segmenter av kundene foretrekker PSAPs siden de ser ut som vanlige hodetelefoner. 

Taylor fastholdt flere ganger at tradisjonelle høreapparater er "gullstandarden" også i tiden framover, men fokuset var PSAP. De som leser HLFs Din Hørsel har fått med seg at stadig flere leserinnlegg etterlyser PSAPs, så det kan være liten tvil at dette er et potensielt marked også i Norge. Vi som audiografer vet likevel hvor vanskelig det kan være å få folk til å bruke høreapparater og 

 

Les mer om Taylor foredrag i kommende Audiografen.