Landsmøte og EU19

LM19 og EU19, 6.-8. november!

EU: Olav Kvaløy; Tinnitus og andre fantomopplevelser

Signalet slik det fremstår på hørselsnerven er en avansert pre-prosessert og kodet utgave av lydsignalet. Det nevrale nettet som viderefører dette signalet og prosesserer videre er en slags kompleks dekoder, og resultatet er en subjektiv opplevelse av lyd.

Det som er viktig å merke seg (og er helt generelt) er at slike komplekse dekodinger ikke har en enkel sammenheng mellom input og output. Eller beskrevet på en annen måte:    null inn   ≠   null ut

Hvis nå cochlea er skadet og signalet på hørselsnerven inn i det nevrale nettet dermed er feil, vil dekoderen stadig jobbe, men resultatet blir en feil. Dette kan da bli en lydopplevelse, men den er ikke reell, det er tinnitus.

Det samme skjer hvis et lem amputeres. Signalene i det nevrale systemet oppover i det nevrale systemet blir feil, men dekodingen stopper ikke, og det oppstår en fantomopplevelse. Dette blir da en opplevelse av et lem selv om det ikke finnes noe lem der. På den måten kan vi påstå at tinnitus er en fantomlyd. Det er en dekoding av et korrupt signal. Årsaken er en skade i cochlea, men opplevelsen har ikke noen enkel sammenheng med skaden.

Tinnitus er derfor ikke en egen diagnose. Både tinnitus og en terskelendring er symptomer på en cochleær skade.