EU17

EU17, 9-10. november! I tillegg til generell informasjon kommer det bilder og korte artikler fortløpende igjennom konferansen. Se forsiden og vår helt nye YouTube-kanal! Kick off!

Espen Devig Andreassen ny leder i NAF

Da er Landsmøte med fagkurs avviklet og vi ønsker herved å presentere de nye medlemmene som ble valgt inn i ulike verv.

Styret i Norsk Audiografforbund i de kommende 3 år består av:

Leder: Espen Devig Andreassen

Styremedlem: Frits Talset

Styremedlem: Marit Sæther

Styremedlem: Hanne Kristine Nergaard

Styremedlem: Kristin Brevik Flote

1.varamedlem: Håvard Ottemo Paulsen

2.varamedlem: Kristin Ødegård

3.varamedlem: Jorid Løkken

 

Redaksjonen:

Leder: Hanne Ingeborg Berg

Redaksjonsmedlem: Maren Julie Havik

Redaksjonsmedlem: Renate Berg

Redaksjonsmedlem: Monica Eide

Redaksjonsmedlem: Anita Berre

1.varamedlem: Camilla Cornebo

2.varemedlem: Helena Erstad

 

Etisk Utvalg:

Leder: Eva Dyrendal Rø

Medlem: Svein Nybakken

Medlem: Lise Landrø

1.varamedlem: Anne Marie Boberg

2.varamedlem: Erik Berg

 

Valgkomite:

Leder: Monica Rolandsen-Klæboe

Medlem: Gøril Haukøy

Medlem: Anita Fredsvik