Bli medlem!

Når du melder deg inn i Audiografforbundet og Delta sikrer du deg både oppfølging av dine lønns- og arbeidsvilkår samt et faglig fellesskap. Samtidig støtter du vårt arbeide. 

Medlemskap tilbys yrkesaktive audiografer med offentlig godkjent eksamen og yrkesaktive audiometriassistenter ansatt før 01.01.1989.

Audiografforbundet er tilknyttet Delta, som er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Som offentlig ansatt melder du deg inn i Delta og blir da automatisk medlem av Audiografforbundet . Medlemsavgiften til Delta for offentlig ansatte audiografer er 1.45 % av din lønn. For privatansatte audiografer finnes en differensiert avtale, og man melder seg inn direkte i Audiografforbundet . Kontingenten er pr. i dag satt til kr. 1.500,-. Man blir da medlem av Delta, men har ikke alle medlemsfordelene som offentlig ansatt har. Uavhengig av type medlemsskap vil vi selvsagt gjøre vårt ytterste om du skulle ha behov for det. Vi tar oss av våre medlemmer! 

 

Meld deg inn via delta.no

Ring gjerne Delta Direkte om du har noen spørsmål. Om de ikke kan svare send oss en epost; post@audiograf.no.

DeltaDirekte.jpg