EU17

EU17, 9-10. november! I tillegg til generell informasjon kommer det bilder og korte artikler fortløpende igjennom konferansen. Se forsiden og vår helt nye YouTube-kanal! Kick off!

Audiografens signatur igjen godkjent

NAV melder at audiografer nå kan signere på "Bekreftelse på tildeling". 

 

Til offentlige og private høreapparatformidlere

 Hei
NAV ønsker å informere om følgende:

 Audiografer får anledning til å underskrive skjemaet «Bekreftelse på tildeling»

Fra 17. juni 2013 vil NAV ikke lenger kreve at avtalespesialisten attesterer skjemaet Bekreftelse på tildeling. Det vil være tilstrekkelig for NAV at audiografen har attestert på skjemaet. Navnet på avtalespesialisten som er ansvarlig for å tilpasse høreapparatet må likevel føres opp på skjemaet.

Årsaken til endringen er at NAV ønsker å bidra til at høreapparatformidler raskere skal kunne sende inn «Bekreftelse på tildeling» til høreapparatleverandør. En spørreundersøkelse tyder på at skjemaet i mange tilfeller kan bli sendt inn raskere hvis audiografen får anledning til å attestere på skjemaet. Vi håper dette tiltaket medfører at høreapparatleverandørene i snitt kan fakturere noe tidligere enn i dag, slik at likviditetssituasjonen blant leverandørene bedrer seg noe.
 

Med vennlig hilsen

Terje Otto Elvedal
Arbeids- og velferdsdirekoratet

Tjenesteavdelingen//Tiltaksseksjonen