EU17

EU17, 9-10. november! I tillegg til generell informasjon kommer det bilder og korte artikler fortløpende igjennom konferansen. Se forsiden og vår helt nye YouTube-kanal! Kick off!

Lønnsoppgjøret ferdig

Rikslønnsnemnda har fastsatt tariffavtalen for Deltas medlemmer i sykehusene. Les mer �
Penger

Lønnsoppgjøret 2010

Lønnsoppgjøret for Delta i Spekter skal avjøres ved lønnsnemd 22.oktober. Les mer �
Ny støypropp

Et øredøvende problem

Hvert år får Petroleumstilsynet melding om 600 hørselsskader. Nå skal en ny, smart ørepropp gi færre hørselsskader. Statoil har ledet arbeidet med å videreutvikle proppen for bruk på plattformer. Les mer �
Lur1

Tilsendt Landsmøtedokumentet?

I disse miljøtider ønsker Norsk Audiografforbund å endre på rutinene ift Landsmøtedokumentet. Tidligere år har vi sendt dette ut i papirform til våre medlemmer. I år ønsker vi å sende det ut pr mail. For å kunne nå flest mulig er det ekstra viktig at ALLE som ikke tidligere har registrert seg eller mottatt nyhetsmail før, gjør dette NÅ. Les mer �

Slår hørselsalarm etter nye forskningsfunn

En ny amerikansk studie viser at hørselsproblemer hos unge stiger dramatisk. Les mer �
Erik Kollerud

Streiken er avblåst

YS Spekter er svært skuffet over at myndighetene gikk inn med tvungen lønnsnemd i sykehusstreiken. Les mer �
Hovefestivalen

Gratis hørselstest på Hove festivalen

- På tirsdag lå alle vi testet innenfor normalen, men utover uken har flere fått nedsatt diskanthørsel. Det vil si at de ikke hører de lyse tonene, sier audiograf Idril Cecilie Engelbrektsen. Les mer �
Streik

Delta er i streik!

Meklingen i Spekter førte ikke fram, og fra i dag, tirsdag 29. juni, streiker 172 Delta-medlemmer i sykehusene for lik lønn for likt arbeid i offentlig sektor. Audiografer er for første gang tatt ut, blant annet på St.Olavs Hospital og Oslo Universitetssykehus. Les mer �