EU17

EU17, 9-10. november! I tillegg til generell informasjon kommer det bilder og korte artikler fortløpende igjennom konferansen. Se forsiden og vår helt nye YouTube-kanal! Kick off!
Audiograf pressekonf (002)

Gjennombrudd på Stortinget for audiografer og hørselshemmede!

Det er med stor glede at vi i Audiografforbundet kan meddele at vi har fått gjennomslag for vårt politiske arbeide. I dag har Høyre og FrP sendt ut et pressenotat der de går inn for at pasienter som går til audiografer skal få refusjonsrett! Dette ble lansert i dag 23.10. på en felles pressekonferanse (se bildet). Les mer �
NAF på høring

Historisk om audiografer fra Helse- og omsorgskomiteen

Komiteen mener det er behov for flere audiografer enn vi har i dag. I dag er det 270 audiografer og 700 000 hørselshemmede. Komiteen mener det er svært uheldig at pasienter risikerer å vente i over ett år for å få hjelp til sine hørselsproblemer. Les mer �
NAF på høring

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité torsdag 30. april 2015 kl. 10.15

Leder Håvard Ottemo Paulsen og styremedlem Erik Harry Høydal Les mer �