EmisjonerAudiometri - eldreHøreapparat_tilpasning_voksne

Om audiografer og Audiografforbundet

Audiografer er spesialutdannet innen hørsel, med hovedvekt på utredning og rehabilitering. Vi er autorisert helsepersonell, bundet av helsepersonelloven.
Audiograf pressekonf (002)

Gjennombrudd på Stortinget for audiografer og hørselshemmede!

Det er med stor glede at vi i Audiografforbundet kan meddele at vi har fått gjennomslag for vårt politiske arbeide. I dag har Høyre og FrP sendt ut et pressenotat der de går inn for at pasienter som går til audiografer skal få refusjonsrett! Dette ble lansert i dag 23.10. på en felles pressekonferanse (se bildet). Les mer �
NAF på høring

Historisk om audiografer fra Helse- og omsorgskomiteen

Komiteen mener det er behov for flere audiografer enn vi har i dag. I dag er det 270 audiografer og 700 000 hørselshemmede. Komiteen mener det er svært uheldig at pasienter risikerer å vente i over ett år for å få hjelp til sine hørselsproblemer. Les mer �
NAF på høring

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité torsdag 30. april 2015 kl. 10.15

Leder Håvard Ottemo Paulsen og styremedlem Erik Harry Høydal Les mer �
nav

NAF om forslag til nytt NAV-rundskriv

Arbeids- og velferdsdirektoratet planlegger å oppdatere rundskriv § 10-7 bokstad b - Høreapparat og tinnitusmaskere. Les mer �