EU17

EU17, 9-10. november! I tillegg til generell informasjon kommer det bilder og korte artikler fortløpende igjennom konferansen. Se forsiden og vår helt nye YouTube-kanal! Kick off!
ulrikalöfkvist

CMV-screening for alle

Artikkelforfatter Ulrika Löfkvist er førsteamanuensis og forskningsleder ved UiO. I reviderte retningslinjer for nyfødtscreening er det kun barn med ikke godkjent hørselstest, vha otoaktusike emisjoner, som skal testes for cytomegalovirus (CMV). Löfkvist la opprinnelig denne teksten ut på sin Facebook-profil, og viste da til denne artikkelen. Les mer �

Hørselshemmede faller mellom to stoler

Kommunene etterspør ikke veiledning, og spesialisthelsetjenesten drukner i ventelister. Løsningen er flere audiografer, sier leder i Norsk Audiografforbund. Les mer �